Nasi przedstawiciele w Polsce:

  TauRIS - Polska sc
Waldemar Schneider
ul. M. Konopnickiej 4
47-300 Krapkowice
Tel: 077 44 60271
Fax: 077 44 60271
email: tauris@krapkowice.net

TauRIS-ZL
Zimonczyk Leszek
ul. Fabryczna 14
44-251 Rybnik

Tel: 0324218765
Fax: 0324218765

     

  Siedziba glowna firmy:
Rüter EPV-Systeme GmbH - Große Heide 39-41 - 32425 Minden